✕ סגור 
צור קשר
תודה על ההתעניינות .

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form

תפקיד ה DBA בעידן החדש - חלק שני

CloudDB
|
Jan 8, 2017
alt="facebook"alt="linkedin"להרשמה לניוזלטר
title="Google"
EuropeClouds.com
alt="blogs"

במאמר הראשון סקרנו את השינויים בעולם הנתונים.

במאמר הבא נבחן את ההשפעות שיש למעבר ל- Cloud Computing על עולם ה- DBA.

לסיום נציג את המסקנות המתבקשות ...

בעננים

מגמה נוספת שנעסוק בה הינו תחום ה- Cloud Computing

תחום נוסף שצבר תאוצה בשנים האחרונות והולך וגדל הוא המעבר לשירותי ענן.

ארגונים רבים עוברים לתצורת ענן על סוגיו השונים (Public/Hybrid/Private) מי בצורה מלאה ומי בצורה חלקית.

חברות בסיסי הנתונים השונות "דוחפות" את הלקוחות לתחום הענן בכוח ע"י הוצאת גרסאות כ- Cloud First.

לדוגמא Oracle הכריזה על גרסה 12.2  כ- Cloud First. הגרסה קיימת כבר כמה חודשים בענן אבל לא זמינה להורדה. ואין ,נכון להיום, צפי ברור לגבי מועד שחרור הגרסה.

הדבר מאלץ ארגונים שרוצים להישאר בחזית הטכנולוגיה לעבור לענן על סוגיו השונים לפחות בסביבות הפיתוח.

בתרשים הבא ניתן לראות את המגמה הברורה של עליית שרותי הענן.

המעבר לענן גורם למהפכה בארגונים רבים עקב כך שהוא מייתר תחומים ושירותים רבים בתחום ה- IT שעד היום היו חלק משמעותי מהארגון.

‍בתרשים הבא ניתן לראות את ההשפעה שיש למעבר לענן עולם ה- IT בארגון

מעבר לכך, כאשר עושים Drill down לתוך שרותי הענן ובודקים איזה מהם מהווה את השרות המבוקש ביותר, עולה שדווקא ה- SAAS (Software As A Service) הוא המוביל ובצורה משמעותי על פני השירותים השונים (IAAS,PAAS ) וכו'.

מה שאומר בעצם, שעולם העסקים נותן אמון בתשתיות של ספקי הענן השונים, דבר שהיווה בעצם את המכשלה העיקרית במעבר של ארגונים לענן, ובוחר לוותר על ההתעסקות עם התשתיות ולקבל שרותי תוכנה.

בתרשים הבא ניתן לראות את התחזית לזינוק בדרישה לשירותי תוכנה (SAAS) בשנים הקרובות

שיפור ביצועים ... ?!

אחד מתפקידיו המרכזיים של DBA בארגון הוא נושא הביצועים.

בסביבות מנורמלות , DBA עסוק ללא הרף בשמירה ושיפור הביצועים, הן ע"י שיפור התשתיות והן ע"י טיוב התהליכים האפליקטיביים.

בעולם ה- Big Data וב- Cloud Computing התפיסה היא אחרת לגמרי.

הקלות היחסית בהגדלת המשאבים בעלות זניחה ביחס לשיפור בביצועים , מייתרת ברוב המקרים את ההתעסקות עם התשתיות ולעיתים גם את הנושא האפליקטיבי.

הרבה יותר זול ומהיר לגדול בתשתית מאשר לחפור באיזה תהליך.

כמובן שאם תהליך לא תוכנן ויושם טוב אז רק פתרון אפליקטיבי יעזור, אולם לגבי רוב האפליקציות הדבר תקף ברמה כזאת או אחרת.

מסקנות

בסקירה הקצרה שביצענו ראינו כמה מגמות ברורות בעולם הנתונים:

• כמות הנתונים עולה בצורה משמעותית

• אחוז הנתונים ה- Not Structured הולך וגדל

• כמות והיקף השימוש בשרותי הענן הולכים וגדלים וצפויים להמשיך ולגדול ולתפוס נתח גדול יותר ויותר

• חברות בסיסי הנתונים השונות "דוחפות" ארגונים למעבר לענן ע"י הוצאת פיתוח וגרסאות לענן תחילה

• מתוך שרותי הענן השונים דווקא שרותי התוכנה הם אשר תופסים את הנתח המשמעותי והצפי הוא לעלייה עוד יותר משמעותית עד 2020.

לאור האמור לעיל , אין ספק שהעתיד צופן בתוכו שינויים לעולם ה- DBA's.

מחד עולם ה- Big Data שגדל ותופס נתח משמעותי יותר ויותר ומאידך עולם ה- Cloud Computing.

אם ננסה לתאר את כישורי ה- DBA שיהיה לו ביקוש הולך וגדל בשנים הבאות אז זה יהיה DBA בתחום ה- Big Data עם התמחות בתחום האפליקטיבי. כך שהשינויים לעיל רק יגבירו את הדרישה אליו.

מצד שני , הנתונים מראים שעולם הנתונים הרלציונים לא קטן אלא שומר עד נפח אחיד . אמנם החלק שהוא תופס ביחס לכלל הנתונים הוא קטן , אבל הנפח שלו עצמו כמעט ולא משתנה.

לכן בעולם ה- IT עדיין יישאר הצורך ב- DBA's לבסיס נתונים רלציוני רק שחלקם באוכלוסיית הה- DBA's הכללית ילך ויקטן.

אם אתם רוצים להיות בחזית הטכנולוגיה ולהגדיל את האטרקטיביות שלכם כ- DBA's , עולם ה- Big Data וה- Cloud Computing הוא הכיוון שלכם.

אם טוב לכם היכן שאתם כ- DBA's בעולם הרלציוני , סביר להניח שהביקוש והצורך בכם ימשיך גם בשנים הבאות.

במאמר הראשון סקרנו את השינויים בעולם הנתונים.

במאמר הבא נבחן את ההשפעות שיש למעבר ל- Cloud Computing על עולם ה- DBA.

לסיום נציג את המסקנות המתבקשות ...

בעננים

מגמה נוספת שנעסוק בה הינו תחום ה- Cloud Computing

תחום נוסף שצבר תאוצה בשנים האחרונות והולך וגדל הוא המעבר לשירותי ענן.

ארגונים רבים עוברים לתצורת ענן על סוגיו השונים (Public/Hybrid/Private) מי בצורה מלאה ומי בצורה חלקית.

חברות בסיסי הנתונים השונות "דוחפות" את הלקוחות לתחום הענן בכוח ע"י הוצאת גרסאות כ- Cloud First.

לדוגמא Oracle הכריזה על גרסה 12.2  כ- Cloud First. הגרסה קיימת כבר כמה חודשים בענן אבל לא זמינה להורדה. ואין ,נכון להיום, צפי ברור לגבי מועד שחרור הגרסה.

הדבר מאלץ ארגונים שרוצים להישאר בחזית הטכנולוגיה לעבור לענן על סוגיו השונים לפחות בסביבות הפיתוח.

בתרשים הבא ניתן לראות את המגמה הברורה של עליית שרותי הענן.

המעבר לענן גורם למהפכה בארגונים רבים עקב כך שהוא מייתר תחומים ושירותים רבים בתחום ה- IT שעד היום היו חלק משמעותי מהארגון.

‍בתרשים הבא ניתן לראות את ההשפעה שיש למעבר לענן עולם ה- IT בארגון

מעבר לכך, כאשר עושים Drill down לתוך שרותי הענן ובודקים איזה מהם מהווה את השרות המבוקש ביותר, עולה שדווקא ה- SAAS (Software As A Service) הוא המוביל ובצורה משמעותי על פני השירותים השונים (IAAS,PAAS ) וכו'.

מה שאומר בעצם, שעולם העסקים נותן אמון בתשתיות של ספקי הענן השונים, דבר שהיווה בעצם את המכשלה העיקרית במעבר של ארגונים לענן, ובוחר לוותר על ההתעסקות עם התשתיות ולקבל שרותי תוכנה.

בתרשים הבא ניתן לראות את התחזית לזינוק בדרישה לשירותי תוכנה (SAAS) בשנים הקרובות

שיפור ביצועים ... ?!

אחד מתפקידיו המרכזיים של DBA בארגון הוא נושא הביצועים.

בסביבות מנורמלות , DBA עסוק ללא הרף בשמירה ושיפור הביצועים, הן ע"י שיפור התשתיות והן ע"י טיוב התהליכים האפליקטיביים.

בעולם ה- Big Data וב- Cloud Computing התפיסה היא אחרת לגמרי.

הקלות היחסית בהגדלת המשאבים בעלות זניחה ביחס לשיפור בביצועים , מייתרת ברוב המקרים את ההתעסקות עם התשתיות ולעיתים גם את הנושא האפליקטיבי.

הרבה יותר זול ומהיר לגדול בתשתית מאשר לחפור באיזה תהליך.

כמובן שאם תהליך לא תוכנן ויושם טוב אז רק פתרון אפליקטיבי יעזור, אולם לגבי רוב האפליקציות הדבר תקף ברמה כזאת או אחרת.

מסקנות

בסקירה הקצרה שביצענו ראינו כמה מגמות ברורות בעולם הנתונים:

• כמות הנתונים עולה בצורה משמעותית

• אחוז הנתונים ה- Not Structured הולך וגדל

• כמות והיקף השימוש בשרותי הענן הולכים וגדלים וצפויים להמשיך ולגדול ולתפוס נתח גדול יותר ויותר

• חברות בסיסי הנתונים השונות "דוחפות" ארגונים למעבר לענן ע"י הוצאת פיתוח וגרסאות לענן תחילה

• מתוך שרותי הענן השונים דווקא שרותי התוכנה הם אשר תופסים את הנתח המשמעותי והצפי הוא לעלייה עוד יותר משמעותית עד 2020.

לאור האמור לעיל , אין ספק שהעתיד צופן בתוכו שינויים לעולם ה- DBA's.

מחד עולם ה- Big Data שגדל ותופס נתח משמעותי יותר ויותר ומאידך עולם ה- Cloud Computing.

אם ננסה לתאר את כישורי ה- DBA שיהיה לו ביקוש הולך וגדל בשנים הבאות אז זה יהיה DBA בתחום ה- Big Data עם התמחות בתחום האפליקטיבי. כך שהשינויים לעיל רק יגבירו את הדרישה אליו.

מצד שני , הנתונים מראים שעולם הנתונים הרלציונים לא קטן אלא שומר עד נפח אחיד . אמנם החלק שהוא תופס ביחס לכלל הנתונים הוא קטן , אבל הנפח שלו עצמו כמעט ולא משתנה.

לכן בעולם ה- IT עדיין יישאר הצורך ב- DBA's לבסיס נתונים רלציוני רק שחלקם באוכלוסיית הה- DBA's הכללית ילך ויקטן.

אם אתם רוצים להיות בחזית הטכנולוגיה ולהגדיל את האטרקטיביות שלכם כ- DBA's , עולם ה- Big Data וה- Cloud Computing הוא הכיוון שלכם.

אם טוב לכם היכן שאתם כ- DBA's בעולם הרלציוני , סביר להניח שהביקוש והצורך בכם ימשיך גם בשנים הבאות.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

הירשם לרשימת הדיוור של IsraelClouds

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form